Een op maat gemaakte omgeving

Manage je huisstijl met templates

Consistent je huisstijl doorvoeren op alle communicatiematerialen en zo grip houden op je merk. Met Marvia’s template manager module maak je zelf dynamische sjablonen die andere medewerkers kunnen gebruiken om lokale uitingen op te maken binnen de kaders uit je huisstijlgids.

Wat is huisstijlmanagement?

Wie een sterk merk wil bouwen en behouden kan niet zonder huisstijlmanagement. Een consistent doorgevoerde huisstijl zorgt voor herkenning en identificatie. Binnen organisaties gaan verschillende afdelingen en personen vaak op verschillende manieren met die stijl om. Door je huisstijl centraal te managen zorg je ervoor dat iedereen de huisstijl correct en consequent toepast en versterk je de kracht van je merk.

Voordelen van een template manager

Door gebruik te maken van flexibele templates zijn alle materialen consistent, van goede kwaliteit en volgens de huisstijl richtlijnen. Doordat gebruikers zich alleen hoeven te richten op de content en niet op de opmaak wordt er tijd bespaard en neemt de relevantie voor de doelgroep toe. Daarnaast levert het gebruik van de template manager ook een kostenbesparing op omdat er niet voor elke uiting een grafisch vormgever of DTP-er hoeft te worden ingehuurd.