25 November 2015 00:00

Uitkomsten Round Table "Marketing Technology 2015"

Round Table sessie


Op 24 November hebben Marvia en PostNL een ronde tafel georganiseerd op het Marketing Technology congres in het NEMO science centre te Amsterdam. Uitkomst was dat er een grote behoefte is om Agile te werken binnen marketing. Bedrijfscultuur en ouderwetse besluitvorming zijn echter grote obstakels in de toepassing.

Marketeers gingen met elkaar het gesprek aan over Agile Marketing aan de hand van de volgende 3 vragen:

  1. Waarom wordt Agile werken steeds meer toegepast op Marketing afdelingen?
  2. Wat zijn de belangrijkste voordelen die je als Marketing organisatie kunt halen uit Agile werken?
  3. Wat zijn logische vervolgstappen voor jou als bedrijf als je Agile werken wilt introduceren op je marketing afdeling?
     

Belangrijkste uitkomsten
 

  1. Management Support is cruciaal: Agile werken is een lange termijn visie en resultaten zullen pas zichtbaar zijn na een langere periode. Om vast te houden aan de werkwijze, - vooral als korte termijn resultaten uitblijven- is sponsorship in het management cruciaal.
  2. Forecasting en cyclisch meten: Om onderbouwd keuzes te maken en kennis op te bouwen zal er cyclisch gemeten moeten worden, en resultaten zullen gedeeld moeten worden.
  3. Interdisciplinair: Projecten kunnen pas succesvol worden aangelopen als er interdisciplinair gewerkt wordt. Dit betekent dat een projectteam bv uit leden bestaat van marketing, IT, en inkoop om het silodenken te voorkomen. Hierbij kun je ook externe leveranciers in je projectteam aansluiten.
  4. Stimuleer experimenten/ test in een vroeg stadium: Probeer projecten klein te starten en in een vroeg stadium prototypes te testen bij de eindgebruiker. Hierdoor voorkom je dat je in een te laat stadium bij moet sturen; en geef je de organisatie de kans om nieuwe ideeën/denkrichtingen te ontwikkelen.

Al met al een interessante dag waarin we werden bevestigd in onze agile aanpak. Dit is het geval voor onze interne software ontwikkeling, maar ook in toenemende mate voor de Marketing processen waar we als Marvia onderdeel van uit mogen maken. Zo hebben we recentelijk met onze gebruikers van Domino's pizza een Marketing Portaal geïntroduceerd waarbij resultaten perfect kunnen worden doorgemeten en geoptimaliseerd.

 


  25 November 2015 00:00       Door Merlijn Bruijnes